Các yếu tố ảnh hưởng kiến thức của điều dưỡng về bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính

Nghiên cứu được thực hiện nhằm khảo sát kiến thức của điều dưỡng về bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và tìm hiểu các yếu tố liên quan. Nghiên cứu tiến hành trên tất cả điều dưỡng đang làm việc tại những khoa chăm sóc trực tiếp người bệnh COPD của 4 bệnh viện đa khoa lớn ở TP. Hồ Chí Minh.