Các đồng vị phóng xạ và dược chất phóng xạ trong chẩn đoán và điều trị ung thư: Nhu cầu sử dụng và thách thức trước mắt

Bài viết giới thiệu quá trình sản xuất, tiêu chí đòi hỏi và yêu cầu an toàn, hiệu quả khi sử dụng. Từ đó các nhà quản lý và chuyên môn các ngành liên quan sẽ thấy rõ nhu cầu và thách thức của thuốc PX tại nước ta.