Các biến chứng của phẫu thuật nội soi điều trị nang ống mật chủ ở trẻ em

Bài viết mô tả và xử trí các biến chứng của phẫu thuật nội soi cắt nang và nối ống gan chung hỗng tràng kiểu Roux-en-Y trong điều trị bệnh lý nang ống mật chủ ở trẻ em.