Biểu hiện một số gen kiểm soát miễn dịch và nồng độ CA125 ở bệnh nhân tăng hồng cầu vô căn

Trong nghiên cứu này tiến hành xác định biểu hiện mRNA của các gen này trên bệnh nhân THCVC bằng kỹ thuật realtime-PCR và nồng độ CA125 bằng kỹ thuật ELISA. Kết quả cho thấy, biểu hiện các gen klotho, LAG3, CTLA-4 và PD-1 giảm xuống ở bệnh nhân THCVC chỉ ra hệ miễn dịch đối kháng chưa hoạt động. Nồng độ CA125 tăng cao rõ rệt so với người khỏe và 3 bệnh nhân có nồng độ CA125 tăng tỷ lệ thuận với chỉ số hóa sinh LDH, AST và ALT trong máu người bệnh.