Bệnh lý xoang bướm phân tích 75 trường hợp điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy

Đề tài với mục tiêu nghiên cứu những biểu hiện chuyên biệt của bệnh xoang bướm về những dấu hiệu, triệu chứng lâm sàng, những phát hiện trên nội soi và trên X- quang. Và nghiên cứu được tiến hành phân tích 75 bệnh nhân bệnh xoang bướm điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy về những dấu hiệu, triệu chứng lâm sàng, giải phẫu bệnh nội soi và trên X quang.