Bài giảng Xử trí trường hợp sẩy thai

Bài giảng Xử trí trường hợp sẩy thai trình bày các nội dung chính sau: Sẩy thai, thai tiến triển không chắc chắn, trường hợp dọa sẩy thai, sử dụng misoprostol, xử trí trong trường hợp sẩy thai không trọn, điều trị dự phòng trường hợp tiền căn sẩy thai muộn,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.