Bài giảng Xử trí bệnh nhân động kinh kháng trị

Bài giảng Xử trí bệnh nhân động kinh kháng trị trình bày các nội dung chính sau: Định nghĩa động kinh kháng trị, nguyên nhân của kháng trị, co giật là một biểu hiện lâm sàng,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết bài giảng.