Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 7 - ThS. Phạm Trí Cao (2019)

Bài giảng "Xác suất thống kê - Chương 7: Kiểm định giả thiết thống kê" cung cấp cho người học các kiến thức: Kiểm định tham số, kiểm định phi tham số, kiểm định giá trị trung bình,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.