Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 2 - ThS. Phạm Trí Cao (2019)

Bài giảng "Xác suất thống kê - Chương 2: Đại lượng ngẫu nhiên" cung cấp cho người học các khái niệm đại lượng ngẫu nhiên là gì, biết được cách biểu diễn đại lượng ngẫu nhiên,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.