Bài giảng X Quang cột sống - BS. Mai Duy Linh

Bài giảng X Quang cột sống - BS. Mai Duy Linh có nội dung trình bày về giải phẫu đốt sống; trình tự đánh giá; tư thế chụp, phim nghiêng, phim thẳng, phim chếch của: cột sống cổ, cột sống ngực, cột sống thắt lưng, vùng thắt lưng - cùng; biến thể; thay đổi trục cột sống; chấn thương cột sống;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!