Bài giảng Vô cảm trong sản khoa

Bài giảng Vô cảm trong sản khoa trình bày các nội dung chính sau: Đặc điểm vô cảm sản khoa, gây mê toàn thân mổ lấy thai, kỹ thuật gây mê, hội chứng Mendelson, đau trong chuyển dạ,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.