Bài giảng Viêm phổi - TS.BS Trần Anh Tuấn

Bài giảng gồm 5 chương: đại cương về viêm phổi, chẩn đoán viêm phổi, điều trị viêm phổi, phòng ngừa viêm phổi, các kết luận. Mục tiêu bài giảng là trình bày được phân loại viêm phổi; cách đánh giá, phân loại viêm phổi ở trẻ dưới 5 tuổi theo tiêu chuẩn Y tế thế giới; các khuyến cáo trong chẩn đoán viêm phổi lâm sàng, cận lâm sàng, Xquang; nguyên tắc điều trị viêm phổi. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết nội dung.