Bài giảng Viêm phổi cộng đồng: Điều trị kháng sinh kinh nghiệm từ quan điểm vi sinh trong viêm phổi cộng đồng - TS. BS. Nguyễn Văn Thành

Bài giảng Viêm phổi cộng đồng: Điều trị kháng sinh kinh nghiệm từ quan điểm vi sinh trong viêm phổi cộng đồng do TS. BS. Nguyễn Văn Thành biên soạn trình bày đặc tính phân loại vi sinh, đa tác nhân vi sinh trong viêm phổi, nguy cơ nhiễm khuẩn không phổ biến và kháng thuốc, điều trị kháng sinh. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.