Bài giảng Từ tăng huyết áp đến suy tim: Cập nhật điều trị 2018 - PGS. TS. BS. Trần Văn Huy

Bài giảng Từ tăng huyết áp đến suy tim: Cập nhật điều trị 2018 do PGS. TS. BS. Trần Văn Huy trình bày các nội dung chính sau: Bệnh tim tăng huyết áp; Tiến trình tăng huyết áp dẫn đến suy tim; Điều trị tăng huyết áp có suy tim;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết