Bài giảng Tổng kết 9 năm đặt máy tái đồng bộ tim tại bệnh viện Chợ Rẫy - TS.BS Lê Thanh Liêm

Bài giảng với các nội dung: đặt vấn đề, số bệnh nhân đặt CRT mỗi năm và tổng số ca CRT, độ tuổi đặt máy CRT, bệnh tim nền, loại rối loạn dẫn truyền được chỉ định đặt CRT, loại máy tái đồng bộ tim, thay đổi các thông số cận lâm sàng sau đặt CRT, biến chứng trong năm đầu, tử vong và nguyên nhân...