Bài giảng Toán học sơ cấp: Phần 3 - TS. Nguyễn Viết Đông

Bài giảng Toán học sơ cấp: Phần 3 sau khi học xong chương này người học sinh viên nắm được các phần lý thuyết chung: Tập hợp, ánh xạ và phép đếm. Mời các bạn cùng tham khảo.