Bài giảng Toán cao cấp C1: Chương 2 - Phan Trung Hiếu (2018)

Bài giảng "Toán cao cấp C1 - Chương 2: Hàm liên tục" cung cấp cho người học các kiến thức: Hàm số liên tục tại một điểm, hàm số liên tục trên một khoảng, đoạn. Cuối bài giảng có phần bài tập để người học ôn tập và củng cố kiến thức.