Bài giảng Tiếp cận chẩn đoán suy giảm chức năng thận ở bệnh nhân đái tháo đường

"Bài giảng Tiếp cận chẩn đoán suy giảm chức năng thận ở bệnh nhân đái tháo đường" trình bày các thuật ngữ bệnh nhân do đái tháo đường; tăng lọc cầu thận và tiểu albumin ở bệnh nhân đái tháo đường; tầm soát diabetic kidney disease; biện pháp đánh giá chức năng thận...