Bài giảng Thuốc điều trị suy tim - ThS. BS. Nguyễn Phương Thanh

Bài giảng Thuốc điều trị suy tim trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan về bệnh lý suy tim; Nhóm thuốc làm tăng AMPv; Thuốc điều trị suy tim khác; trình bày được cơ chế tác dụng và áp dụng điều trị của hai nhóm thuốc trợ tim làm tăng AMPv.