Bài giảng Thuốc điều trị đái tháo đường - ThS. Nguyễn Thị Thanh Hà

Bài giảng với nội dung tác dụng, cơ chế tác dụng, tác dụng không mong muốn và áp dụng điều trị của Insulin; Phân loại, cơ chế tác dụng, tác dụng không mong muốn và áp dụng điều trị của dẫn xuất Sulfonylurea; Cơ chế tác dụng, tác dụng, tác dụng không mong muốn và áp dụng điều trị của Metformin; Điều trị của thuốc ức chế α-Glucosidase. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết nội dung kiến thức.