Bài giảng Thông khí nhân tạo không xâm nhập - BS. Bùi Văn Cường

Bài giảng Thông khí nhân tạo không xâm nhập do BS. Bùi Văn Cường biên soạn gồm các nội dung chính sau: Tổng quan về thông khí nhân tạo không xâm nhập, lựa chọn bệnh nhân, lựa chọn dụng cụ, cài đặt máy thở, chế độ S/T,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.