Bài giảng Tăng huyết áp khó kiểm soát - GS. TS. Đỗ Doãn Lợi

Bài giảng Tăng huyết áp khó kiểm soát do GS. TS. Đỗ Doãn Lợi biên soạn trình bày các nội dung chính sau: Tăng huyết áp kháng trị; Ngưỡng chẩn đoán tăng huyết áp; Ngưỡng “huyết áp mục tiêu” cần đạt; Đặc điểm bệnh nhân THA kháng trị;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.