Bài giảng Tăng huyết áp kháng trị cập nhật 2018 thuốc hay can thiệp - PGS. TS. BS. Trần Văn Huy

Bài giảng Tăng huyết áp kháng trị cập nhật 2018 thuốc hay can thiệp do PGS. TS. BS. Trần Văn Huy biên soạn trình bày các nội dung chính sau: Chẩn đoán THA ở người lớn; Định nghĩa THA kháng trị; Điều trị THA kháng trị;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết