Bài giảng Siêu âm trong phát hiện và chẩn đoán phân biệt tắc ruột

Bài giảng trình bày các công cụ chính trong chẩn đoán GIT, khả năng của GIT – khảo sát trên siêu âm, cách khảo sát tắc ruột, nhu động đảo chiều, vị trí tắc ruột,...