Bài giảng Siêu âm khảo sát tuần hoàn não ngoài sọ - ThS.BS Trần Thị Tuyết Lan

Bài giảng "Siêu âm khảo sát tuần hoàn não ngoài sọ" có kết cấu nội dung gồm 6 phần: Giải phẫu học, triệu chứng lâm sàng, chỉ định siêu âm, kỹ thuật siêu âm, phân độ hẹp động mạch cảnh, bất thường doppler động mạch cảnh, khảo sát động mạch cột sống. Qua bài giảng giúp bạn nắm được giải phẫu học và tuần hoàn bàng hệ của tuần hoàn não, nhận diện được các dạng phổ động mạch cảnh bình thường và bất thường; hiểu và suy luận được vị trí động mạch não tổn thương phân độ hẹp động cảnh...