Bài giảng Siêu âm cổ tay và bàn tay: Giải phẫu và bệnh lý – Soo-Jung Choi

Bài giảng với các nội dung: mặt mu cổ tay, mặt gan cổ tay, ngón tay, bệnh lý vùng mu cổ tay, bệnh lý mặt gan cổ tay, hội chứng Hypothenar Hammer, bệnh lý gân gấp, bệnh lý hệ thống ròng rọc, bệnh lý gân duỗi... Mời các bạn cùng tham khảo.