Bài giảng Siêu âm chẩn đoán bệnh lý lồng ngực

Bài giảng Siêu âm chẩn đoán bệnh lý lồng ngực trình bày các nội dung chính sau: Vai trò của Siêu âm trong chẩn đoán bệnh lý ngực; Hình ảnh siêu âm phổi; Tràn khí màng phổi; Tổn thương đặc phổi ở ngoại vi; Các bệnh lý mô kẽ và phế nang đặc biệt trong các trường hợp cấp cứu; Gãy xương sườn và sụn sườn. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.