Bài giảng Sanh non: Một hội chứng sản khoa lớn

Bài giảng Sanh non: Một hội chứng sản khoa lớn trình bày các nội dung chính sau: Điểm đặc trưng chính của các hội chứng trong sản khoa, dung hòa miễn dịch, mối liên kết giữa nội tiết và hệ thống miễn dịch, ảnh hưởng miễn dịch học của Progesterone, các bước tu sửa động mạch xoắn ốc,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.