Bài giảng Sa sút trí tuệ ở bệnh nhân đái tăng huyết áp - PGS.TS. Nguyễn Đình Toàn

Bài giảng Sa sút trí tuệ ở bệnh nhân đái tăng huyết áp do PGS.TS. Nguyễn Đình Toàn trình bày các nội dung chính sau: Các thể Sa sút trí tuệ; Chẩn đoán sa sút trí tuệ; Điều trị SSTT mạch máu; Vai trò điều trị của Donepezil.