Bài giảng Rối loạn toan kiềm và khí máu động mạch - TS. Đỗ Ngọc Sơn

Bài giảng Rối loạn toan kiềm và khí máu động mạch trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan về rối loạn toan kiềm thường gặp, tổng quan về xét nghiệm khí máu động mạch, ca lâm sàng và diễn giải kết quả khí máu động mạch. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.