Bài giảng Quản lý điều trị hen, COPD theo kiểu hình trên cơ sở phân tuyến chức năng - TS.BS Cao Thị Mỹ Thúy

Bài giảng Quản lý điều trị hen, COPD theo kiểu hình trên cơ sở phân tuyến chức năng do TS.BS Cao Thị Mỹ Thúy biên soạn trình bày các nội dung chính sau: Sinh bệnh học hen & COPD; Bản chất viêm trong COPD; Các kiểu hình hen; Thực trạng quản lý hen - COPD;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.