Bài giảng Phương pháp đo huyết áp: Quá khứ và hiện tại - GS. TS. Huỳnh văn Minh

Bài giảng Phương pháp đo huyết áp: Quá khứ và hiện tại do GS. TS. Huỳnh văn Minh biên soạn trình bày các nội dung chính sau: Các phƣơng pháp thường xử dụng khi đo HA; Phương thức kiểm soát HA; Kỹ thuật đo HA quá khứ; Ưu và nhược điểm đo HA phòng khám;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết