Bài giảng Phẫu thuật nội soi treo vào mỏm cùng nhô trong điều trị sa sinh dục

Bài giảng Phẫu thuật nội soi treo vào mỏm cùng nhô trong điều trị sa sinh dục trình bày các nội dung chính sau: Điều trị sa sinh dục, xác định tỷ lệ són tiểu và phân loại POP-Q trên bệnh nhân sa sinh dục.