Bài giảng Phát hiện sớm bệnh thận & các biện pháp bảo vệ thận

Bài giảng Phát hiện sớm bệnh thận & các biện pháp bảo vệ thận giới thiệu tới các bạn về suy thận mạn giai đoạn cuối, như thế nào là bệnh thận mạn, ai dễ mắc bệnh thận mạn, phát hiện sớm BTM, cách nào để phát hiện sớm BTM, bảo vệ thận bằng cách nào?.