Bài giảng Nhận biết hình ảnh điện tâm đồ của các rối loạn nhịp nguy hiểm

Rối loạn nhịp tim thường gặp trong bệnh lý tim mạch là một trong các nguyên nhân tử vong hàng đầu trong tim mạch, nếu phát hiện sớm và điều trị kịp thời giảm tử vong và biến chứng khi điều dưỡng tiếp xúc nhiều với bệnh nhân hơn, nên nếu có rối loạn nhịp, phát hiện kịp thời làm tăng khả năng cấp cứu bệnh nhân. Bài giảng này dành cho điều dưỡng để nhận biết hình ảnh điện tâm đồ của các rối loạn nhịp nguy hiểm.