Bài giảng Nghiên cứu tác dụng của Nicardipine trong điều trị tiền sản giật nặng tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Bài giảng Nghiên cứu tác dụng của Nicardipine trong điều trị tiền sản giật nặng tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương trình bày các nội dung chính sau: Đánh giá hiệu quả của Nicardipine trong điều trị tiền sản giật nặng, nhận xét về các tác dụng phụ của thuốc. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.