Bài giảng Nghiên cứu sơ bộ điều trị bệnh nhân nhập viện do hội chứng động mạch vành cấp

Bài giảng với 4 mục tiêu nghiên cứu thứ nhất mô tả các phương thức điều trị hội chứng động mạch vành hiện nay/ bệnh viện ở Việt Nam (nhập viện, nằm viện, lúc xuất viện), khác biệt giữa thực hành lâm sàng với khuyến cáo, mô tả tần số các yếu tố nguy cơ tim mạch/ hội chứng động mạch vành, tần suất kê toa kháng kết tập tiểu cầu, kháng đông/ toa xuất viện. Mời các bạn tham khảo để nắm được quá trình, kết quả kết luận của nghiên cứu sơ bộ điều trị bệnh nhân nhập viện do hội chứng động mạch vành cấp.