Bài giảng Nghiên cứu huyết áp lưu động 24 giờ ở người cao tuổi tăng huyết áp nguyên phát

Bài giảng Nghiên cứu huyết áp lưu động 24 giờ ở người cao tuổi tăng huyết áp nguyên phát trình bày các nội dung chính sau: Xác định tỉ lệ bệnh nhân tăng huyết áp có trũng và không trũng; Xác định liên quan giữa những bệnh nhân tăng huyết áp không trũng với tổn thương cơ quan đích.