Bài giảng Nghiên cứu chức năng thận ở bệnh nhân suy tim - Bs. Vũ Minh Phúc

Bài giảng Nghiên cứu chức năng thận ở bệnh nhân suy tim do Bs. Vũ Minh Phúc trình bày các nội dung chính sau: Xác định tỉ lệ, đặc điểm rối loạn chức năng thận ở bệnh nhân suy tim; Tìm hiểu mối liên quan giữa mức độ suy giảm chức năng thận với mức độ suy tim, chức năng tâm thu thất trái và nồng độ BNP.