Bài giảng Miễn dịch học: Chương 1 - ThS. Nguyễn Thành Luân

Miễn dịch là khả năng bảo vệ của cơ thể chống lại những tác nhân gây bệnh xâm nhập từ bên ngoài: Yếu tố truyền nhiễm như vi sinh vật, côn trùng, kí sinh trùng, các protein lạ gây độc cho cơ thể. Miễn dịch học là môn học nghiên cứu về hệ thống miễn dịch và các đáp ứng của hệ thống này trước các tác nhân gây bệnh xâm nhập vào cơ thể, cùng tìm hiểu Bài giảng Miễn dịch học Chương 1 Đại cương miễn dịch học để hiểu sâu hơn về đề tài này.