Bài giảng Lựa chọn thuốc vận mạch trong điều trị suy tim cấp

Bài giảng Lựa chọn thuốc vận mạch trong điều trị suy tim cấp trình bày các nội dung chính sau: Nghịch lý thuốc vận mạch, tóm tắt về cơ chế tác dụng và hiệu quả huyết động, so sánh Norepinephrine với Dopamin, mục đích sử dụng thuốc tăng co mạch và tăng co bóp cơ tim, tối ưu hóa thể tích trước khi dùng vận mạch, so sánh các loại sốc,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của bài giảng.