Bài giảng Liệu pháp tế bào gốc trong điều trị COPD - PGS. TS Phan Thu Phương

'Bài giảng Liệu pháp tế bào gốc trong điều trị COPD - PGS. TS Phan Thu Phương' trình bày ứng dụng điều trị tế bào gốc; Tế bào gốc; Tính năng của tế bào gốc trung mô; Cơ chế MSCS điều hòa miễn dịch; Tính kháng khuẩn của MSC; Vai trò giảm tăng áp phổi của MSC...