Bài giảng Khối u vùng chậu

Bài giảng Khối u vùng chậu trình bày các nội dung chính sau: Siêu âm đầu dò âm đạo, những tổn thương điển hình trên siêu âm, khối phần phụ vô định, nguồn gốc mô học, hệ thống thang điểm MR của phần phụ, khối dạng lạc nội mạc,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.