Bài giảng Kháng sinh dự phòng trong phẫu thuật – PGS. TS. Phạm Thị Thúy Vân

"Bài giảng Kháng sinh dự phòng trong phẫu thuật – PGS. TS. Phạm Thị Thúy Vân" gồm 3 nội dung vài nét đại cương về kháng sinh dự phòng phẫu thuật; Các nguyên tắc sử dụng kháng sinh dự phòng trong phẫu thuật; Triển khai chương trình kháng sinh dự phòng.