Bài giảng Hướng dẫn kê đơn thuốc điều trị hen - TS. Phạm Huy Thông

Bài giảng Hướng dẫn kê đơn thuốc điều trị hen do TS. Phạm Huy Thông biên soạn gồm các nội dung chính sau: Các đơn thuốc dự phòng hen, điều trị hen theo mức độ kiểm soát, cơ sở pháp lý trong chẩn đoán và điều trị dự phòng hen phế quản. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.