Bài giảng Giải phẩu - Sinh lý hệ bài tiết (P2)

Bài giảng giải phẫu - sinh lý hệ bài tiết (P2) có nội dung đề cập đến các vấn đề liên quan đến đặc tính thành phần nước tiểu, về đặc tính thì yếu được đề cập là tỷ trọng, màu sắc. Vấn đề tiếp theo được đề cập là cơ chế hình thành nước tiểu, về cơ chế này thì gồm có giai đoạn lọc, giai đoạn tái hấp thu và giai đoạn bài tiết thêm. Vai trò của thận trong điều tiết là điều tiết áp suất thẩm thấu và điều tiết PH máu. Sự thải nước tiểu và đặc điểm tiết niệu của gia cầm là hai mục kiến thức cuối cùng trong phần 2 của bài giảng này.