Bài giảng Giải phẫu học: Miệng - ĐH Y Dược TP. HCM

Bài giảng Giải phẫu học: Miệng do ThS.BS. Nguyễn Hoàng Vũ biên soạn giới thiệu tới người học các thành phần cơ bản của miệng và các hình ảnh giải phẫu miệng. Đây là tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên y khoa và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.