Bài giảng Gây mê về trong ngày cho phẫu thuật tạo hình: Các tiêu chuẩn và thực hành hiện tại

Bài giảng Gây mê về trong ngày cho phẫu thuật tạo hình: Các tiêu chuẩn và thực hành hiện tại trình bày các nội dung chính sau: Trung tâm phẫu thuật ngoại trú đầu tiên, tử vong liên quan đến gây mê, lợi ích của phẫu thuật ngoại trú, các phẫu thuật có thể thực hiện phẫu thuật ngoại trú, chương trình đào tạo trong gây mê ngoại trú,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết bài giảng.