Bài giảng Dược lý học - Bài 1: Đại cương về dược động học

Bài giảng Dược lý học - Bài 1: Đại cương về dược động học cung cấp đến các bạn những kiến thức bao gồm phân tích quá trình hấp thu và phân phối thuốc trong cơ thể; ý nghĩa của các thông số dược động học của quá trình hấp thu và phân phối thuốc; ý nghĩa của việc gắn thuốc vào protein huyết tương...