Bài giảng Điều trị chống huyết khối trong các bệnh lý tim mạch - TS.BS Hồ Huỳnh Quang Trí

Bài giảng "Điều trị chống huyết khối trong các bệnh lý tim mạch" do TS.BS Hồ Huỳnh Quang Trí trình bày về: Điều trị chống huyết khối, huyết khối động mạch huyết khối tĩnh mạch, heparin không phân đoạn, cơ chế tác dụng của heparin không phân đoạn, heparin không phân đoạn: Dược động học, heparin không phân đoạn: các chế độ liều dùng, heparin không phân đoạn: theo dõi điều trị khi dùng liều cao, heparin không phân đoạn: Tác dụng phụ, heparin không phân đoạn: chống chỉ định...